UN TEXT MISIONAR PROBLEMATIC: IOAN 20, 23 ȘI ACURATEȚEA TRADUCERII CELOR DOUĂ VERBE PRINCIPALE (φίενται ȘI κεκράτηνται)

  • Cătălin Varga

Abstract


Una dintre temele centrale ale Ortodoxiei este sacerdotalismul, taina preoției ce reiese din acest text ioaneic, în care apostolii sunt trimiși la misiune, investiți fiind cu puterea de a lega sau dezlega păcatele oamenilor. Problema care se ridică este legată de traducerea celor două perfecte  φίημι  („a lăsa, a ierta”) și κρατέω  („a ține”), care în unele manuscrise ale Noului Testament (Codex Sinaiticus ; Codex Alexandrinus ; Codex Bezae ), în câteva lecționare și în unele ediții critice (Westcott and Hort ; Nestle’s Greek New Testament ), apar a fi verbe la perfect. Potrivit gramaticii limbii Noului Testament, perfectul prezintă o acțiune trecută și încheiată pentru observator. Astfel că Iisus îi înștiințează pe apostoli că vor trebui să-i ierte pe toți aceia care au fost deja iertați. Potrivit acestui scenariu, întreaga lor misiune se rezumă la autentificarea acțiunilor care s-au consumat deja în numele lor pentru binefacerea poporului. Cercetarea de față se concentrează asupra acestei problematici, subliniind rolul indicativului prezent al celor două verbe principale precum sunt întâlnite ele în tradiția bizantină a manuscriselor Noului Testament și în Codex -ul Vaticanus . Contextul lărgit al versetului prezintă suflarea Duhului Sfânt peste apostolii prezenți, de către Hristos Cel Înviat, transformându-i pe aceștia într-o creație nouă, specifică post-pascală, oferindu-le prin aceasta puterea și autoritatea necesară de a ierta păcatele. De aceea consider că prezența perfectului în logica acestui text, nu poate fi decât rezultatul unor greșeli ale scribilor. Diferența dintre prezentul  φίενται  și perfectul  φέωνται  este dată de schimbarea a două litere în interiorul cuvântului, o eroare care s-ar fi putut înregistra în lumea scribilor Noului Testament. Stabilirea indicativului prezent al acțiunii, devine o sarcină stringentă în lumea ortodoxă a studiilor biblice, deoarece în logica acestei moșteniri patristice, întregul nostru program misionar câștigă credit.


Published
2017-03-12
How to Cite
VARGA, Cătălin. UN TEXT MISIONAR PROBLEMATIC: IOAN 20, 23 ȘI ACURATEȚEA TRADUCERII CELOR DOUĂ VERBE PRINCIPALE (φίενται ȘI κεκράτηνται). Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa, [S.l.], v. 60, n. 2, p. 77-89, mar. 2017. ISSN 2065-9474. Available at: <http://journals.orth.ro/index.php/subbto/article/view/30>. Date accessed: 08 july 2020.
Section
Biblical Theology