Cornea, Teodor. " Satul românesc bârgăoan în perioada horthistă 1940-19441" Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia [Online], Volume 3 Number 1 (19 September 2020)