Cornea, Teodor. " Satul românesc bârgăoan în perioada horthistă 1940-19441." Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia [Online], 3.1 (2020): 220-227. Web. 25 Feb. 2021