Cornea, T. 2020 Sep 19. Satul românesc bârgăoan în perioada horthistă 1940-19441. Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia. [Online] 3:1