Mocan, T. 2019 Nov 1. Diversitate, asemănare și unitate în scrisorile Apocalipsei (Cap. 2-3). Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia. [Online] 2:2