Call for Papers, Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia, nr. 3, 2020

2019-11-18

Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia, revista Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din Cluj-Napoca, revistă cu peer review, indexată BDI în CEEOL din anul 2019, invită doctoranzi din domeniul Teologie sau din domenii conexe să contribuți cu studii științiifice la numărul 3/2020.

Tematica numărului se referă la „Satul și spiritul românesc între tradiție și actualitate” și „Lectura Sfintei Scripturi și provocările transmiterii credinței”, însă pot fi acceptate și studii academice cu alte tematici, care vor fi incluse într-o secțiune specială a numărului.

Termen limită: 15 ianuarie 2020.

Toate studiile vor respecta cerințele de tehnoredactare ale revistei și cele de etică și deontologie academică.