Studia Theologica Doctoralia Napocensis este revista doctoranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă, cu apariție electronică și tipărită, în regim open acces.

Limbi de publicare: Română, Engleză, Franceză, Germană, Italiană. 

Frecvența apariției: anual, în luna noiembrie.