Tia, Teofil. " PRELIMINARII PSIHO-AFECTIVE ÎN „CONSTRUCŢIA″ INTIMITĂŢII CU DUMNEZEU OPTICA PROF. GIACOMO DACQUINO DIN TORINO -" Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai [Online], Volume 20(3 March 2019)