Mărginean, Călin. " PROLOGUL CREAŢIEI (FC 1, 1-2) ÎN INTERPRETAREA RABINICĂ ŞI PATRISTICĂ" Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai [Online], Volume 20(3 March 2019)