Mărginean, Călin. " PROLOGUL CREAŢIEI (FC 1, 1-2) ÎN INTERPRETAREA RABINICĂ ŞI PATRISTICĂ." Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai [Online], 20 (2018): 57-76. Web. 21 Oct. 2020